Vi introduserer Easyhallen EC3 Premium!

Vi introduserer Easyhallen EC3 Premium!

Vi har over lengre tid jobbet intensivt med å utvikle nye oppgraderte modeller, der vi har gjort endringer både på konstruksjon, dimensjoner, sammenføyninger og vinkler - og som vi er veldig stolt av å ha utviklet hos oss!

Vi har nå gleden av å introdusere en helt ny Premium produktlinje som vi kaller Easyhallen EC3 (Eurocode 3).

Sammenlignet med våre standard haller som er dimensjonert i henhold til retningslinjene i CE-EB 13782:2015 standarden for midlertidige telthaller, er disse mer som permanente konstruksjoner å regne.

  • Premium modell, Easyhallen EC3 (Eurocode 3)
  • Dimensjonert i henhold til Eurokode 3, EN 1990
  • Betydelig økt kapasitet med tanke på snølast og vindlast
  • 50 års designlevetid på konstruksjon
  • Dokumentert sterkere, vil tåle belastningen den er dimensjonert for gjentatte ganger, år etter år!
  • Statisk dokumentasjon tilgjengelig
  • Konkurransedyktig priset, her får du virkelig valuta for pengene uten å gå på kompromiss med kvalitet!

 

Hva er Eurokode 3?

Eurokoder er en felles europeisk standard for prosjektering av byggverk samt dokumentasjon av bæreevne / styrke til konstruksjonsformål.

Eurokode 3 gjelder prosjektering av bygg og anleggsarbeider i stål. Den er i samsvar med prinsipper og krav til konstruksjoners sikkerhet og brukbarhet, grunnlaget for deres utforming og verifikasjon som er gitt i EN 1990 Grunnlag for konstruksjonsdesign.

Eurokode 3 stiller strenge krav til sikkerhet og pålitelighet for konstruksjoner. Ved å dimensjonere en hall etter denne standarden, kan man være trygg på at konstruksjonen vil tåle påkjenningene den blir utsatt for og er dimensjonert for.

Eurokode 3 gir klare retningslinjer og krav for dimensjonering av konstruksjoner, noe som bidrar til å redusere risikoen for feil og svikt. Standarden er internasjonalt anerkjent, og dimensjonering i henhold til denne standarden bidrar til å sikre en sikker, effektiv og kvalitetsmessig konstruksjon. En hall dimensjonert etter denne standarden, vil kunne tåle belastningen den er dimensjonert for gjentatte ganger, år etter år.

 

Hva er CE-merking?

En CE-merking er et pass som forenkler å handle med varer innen EØS området.  CE-merkingen bekrefter at varen er fremstilt og kontrollert i overensstemmelse med en harmonisert produktstandard eller et europeisk bedømmelsesdokument. Et CE-merke er kun delvis et kvalitetsstempel. Det er de tekniske spesifikasjonene som er harmonisert, ikke de enkelte lands tekniske krav til byggverk. Et CE-merke på en byggevare betyr at varens egenskaper er dokumentert, ikke at forskriftenes krav til byggverket er oppfylt.

Det er ikke noe som heter CE-godkjent. Men et CE-merke betyr at produktet er produsert i henhold til kravene i den aktuelle europeiske standarden. CE-merket er ikke et godkjenningsmerke fra en myndighet eller tredjepart, men kun produsenten eller produsentens formelt utpekte representant som kan påføre.

 

Hvilken CE-merking har Easy Gruppen sine haller?

Våre haller er i utgangspunktet produsert i henhold til CE EN 13782:2015 (Temporary structures - Tents – Safety) for midlertidige telthaller over 50 m2, og EN 1090 (CE merking av stålkonstruksjoner.) At en hall er CE merket etter denne standarden betyr at hallen er designet og produsert i henhold til Europeiske regler og standarder. Denne standarden spesifiserer sikkerhetskrav som må overholdes ved blant annet design, beregning, produksjon og installasjon. At en hall i denne sammenheng defineres som midlertidig, betyr at hallen er ment å kunne monteres og demonteres gjentatte ganger uten tap av substans, og at den kan benyttes både på kortsiktig og langsiktig basis på flere steder til flere formål.

Det er viktig når man dimensjonerer en hall å ta høyde for både snø- og vindlast kombinert. Selv om en hall kan tåle mye snø, eller vind, så må også hallen tåle at det blåser mye samtidig som det ligger snø på hallen.

Denne CE-merkingen som Easy Gruppen sine haller i utgangpunktet er produsert etter (CE EN13782:2015), gjelder midlertidige telthaller over 50 m2. Det kan være verdt å merke seg at CE5912:2011 (som også finnes på markedet) er beregnet for camping telt

Hvorfor har vi valgt å oppgradere våre haller?

Når vi startet Easy Gruppen AS, så definerte vi tidlig som mål at vi ønsker å være en konkurransedyktig utfordrer til våre etablerte konkurrenter som leverandør av plasthaller til bedrifter- og privatmarkedet. Vi ønsker å gjøre det EASY for våre kunder å velge oss. For å sikre denne målsetningen har det vært viktig for oss å fokusere på teknisk kvalitet og priser. Vi ønsker å tilby et best mulig produkt til en fornuftig pris!

Vi er blitt svært godt mottatt i markedet, og har solgt haller over hele landet. Men vi har også sett behovet for å forsterke konstruksjonen for å bedre kunne tilby et godt produkt, og vi ser på dette som et steg i vår kontinuerlige utvikling og forbedring. Vi har de siste månedene jobbet intensivt sammen med vår norske ingeniør for å kunne forbedre våre produkter, og dokumentere til våre kunder at hallen er dimensjonert i henhold til Eurokode 3. Vi har derfor utviklet denne nye modell, der vi har endret på både på konstruksjon, dimensjoner, sammenføyninger og vinkler – og som vi er stolt av å ha utviklet hos oss!

Gjelder dette alle Easyhaller?

Nei, vi vil fortsatt tilby de samme hallene som tidligere, som er CE-merket i henhold til CE EN 13782:2015. Disse hallene kan fortsatt leveres i mange ulike størrelser.

Men vi er stolte over at vi kan introdusere en helt ny produktgruppe nå som vi kaller Easyhallen EC3. Disse hallene vil ha en litt høyere pris enn våre standard haller, men fortsatt være svært konkurransedyktige. Disse hallene blir da levert i en kraftigere utgave som vil tåle over det dobbelte med tanke på snølast enn standardmodellene våre. Vi kan nå tilby haller som er dokumentert enda bedre!

Vi jobber intensivt med å videreutvikle oss, og i løpet av kort tid vil alle våre modeller og størrelser også kunne leveres som Easyhallen EC3.

 

 

 

Tilbake til bloggen