Fundamentering

Fundamentering

Våre løsninger kan monteres på ringmur/ støpt plate, på treramme med betongblokk forankring eller rett på bakken ved hjelp av jordspyd. Som standard er våre løsninger dimensjonert i henhold til CE EN 13782:2015 for 28m/s vind, under forutsetning at hallen er forankret skikkelig.

I de tilfeller vi skal stå for montasjen forutsettes det at fundamentet er klart og tilgjengelig til avtalt tidspunkt for monteringsstart.

Vi vil selvsagt bistå med mål / fundamentsplan for hallen.

Det kan i noen tilfeller være en fordel å forankre hallen ved hjelp av betonglodd. Disse kan eventuelt kjøpes via oss, eller handles lokalt.

 

Plassering

Å velge riktig sted er et viktig skritt før du begynner å montere hallen. Følgende forslag og forholdsregler vil hjelpe deg med å avgjøre om det valgte stedet er det best egnede stedet:

  • Sett aldri opp strukturen under kraftledninger
  • Identifiser om det finnes jordkabler og rør før du klargjør stedet eller forankrer konstruksjonen
  • Plassering bør være borte fra strukturer som kan føre til at snø driver på eller rundt hallen
  • Ikke plasser hallen der store belastninger som snø og is, store tre-grener eller andre elementer kan falle ned på hallen
  • Hallens PVC duk kan raskt fjernes og lagres før alvorlige værforhold inntreffer, og dette bør vurderes om det er varslet kraftig uvær i ditt område.