Montering

Alle våre haller leveres med montasjebeskrivelse på norsk, og vi er også tilgjengelig for å støtte og veilede deg underveis om du som kunde skulle ønske å montere dette selv.

Ønsker du at dette håndteres av oss, så kan vi også tilby montasje. Easy – ikke sant?


Montering av plasthall

Våre løsninger kan monteres på ringmur/ støpt plate, på treramme med betongblokk forankring eller ved hjelp av jordspyd. Som standard er våre løsninger dimensjonert i henhold til CE EN 13782:2015 for 28m/s vind, under forutsetning at hallen er forankret skikkelig.

 

Ønsker du at vi står for montasjen?

Forutsetninger:

Priser er gitt basert på at hallen monteres på helt plan grunn / ringmur / betongplate, og forutsetter at vi kommer til med lift rundt hele bygget. 

Området hallen skal monteres på må være klart og tilgjengelig til avtalt tid før montasje. Vi kan også tilpasse haller på mer ujevnt underlag, men da vil det komme et tillegg i pris.

Diverse estimat som kan komme i tillegg:

 • Diverse ekstramateriell
 • Avfallshåndtering
 • Reise, bom, diverse
 • Lift / kran 

Kundene kan eventuelt:

 • Selv stille lift/kran til veie
 • Håndtere og kjøre bort avfall selv

Montasjeplassen skal være ryddet for is, snø og annet. Materiellet skal være i umiddelbar nærhet, men ikke i oppstillingsplassen. Både innvendig og rundt hallen må det være fremkommelig for lift og kran. Grunnen må være stabil nok til at arbeidet kan foregå uhindret. Grunnet væravhengige arbeider må byggeplassen være tilgjengelig for Easy Gruppen AS sine montører utover ordinær arbeidstid, dette inkluderer også helger.

Easyhallen Maxi Pro 15,2 x 31,7 meter


Generelle betingelser:

 • I leveranser hvor montering utføres av kjøper, skjer montering for kjøpers risiko
 • I leveranser hvor montering utføres av kjøper, men hvor montasjeleder leies av selger, skjer montering for kjøpers risiko. Montasjeleder er kun ansvarlig for at hallen blir korrekt montert, og er ikke ansvarlig for skader på, eller skader forårsaket av hjelpemannskaper
 • Pris for komplett montering er eksklusive kran og/eller liftleie, samt eventuelle reise og oppholdsutgifter
 • Dimensjonering, bygging og ferdigstillelse av fundament er kjøpers ansvar
 • Ved komplett montering utføres arbeidet med selve hallen for selgers risiko. Forsinkelse i monteringen som ikke skyldes selger som f.eks ventetid på kran, ekstreme værforhold, ikke tilgjengelig fundament pga snø eller andre årsaker utenfor selgers kontroll som forlenger montasjetiden, belastes kjøper etter gjeldende satser
 • Kjøper skal stille kostnadsfritt til disposisjon strøm for håndverktøy samt adgang til garderobe. Pris for komplett levering forutsetter at fundamentet er klart og tilgjengelig til avtalt tidspunkt for monteringsstart, samt at materiellet ligger på byggeplass.
 • Ved forlengelse av monteringstiden som skylder årsaker utenfor selgers kontroll, skal betaling for ventetid, ekstraarbeid, ekstra reise og/eller økte oppholdsutgifter samt påløpte omkostninger belastes kjøper.
 • Easy Gruppen AS sitt mangelansvar og kjøper sin reklamasjonsrett omfatter kun skader som skyldes fabrikasjons- og materialfeil, og omfatter ikke mangler som skriver seg fra årsaker oppstått etter at risikoen er gått over på kunden. Dette garantiansvaret bortfaller 24 måneder etter leveringsdato. Ansvaret omfatter heller ikke mangler som skyldes mangelfullt vedlikehold eller reparasjoner utført på feilaktig måte av kunde, og heller ikke normal slitasje og forringelse.